BKK 201616/9385 6736 Say覺l覺 Baz覺 Alacaklar覺n Yeniden Yap覺land覺r覺lmas覺na 襤likin Kanunda Yer Alan Baz覺 S羹relerin Uzat覺lmas覺 Hakk覺nda Karar

bkk6736 Sayılı Kanun Yapılandırma Sürelerinin Uzatılması 26 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29869 Karar Sayısı : 2016/9385 6736 sayılı Bazı Alacakla…

Vergi 襤ncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

maliyebVergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29..

 

Vergi Denetim Kurulu Y繹netmeliinde Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Y繹netmelik

maliyebVergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 25 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29868 Maliye Bakanlığından: MADDE…

 

Rapor Deerlendirme Komisyonlar覺n覺n Oluturulmas覺 ile al覺ma Usul ve Esaslar覺 Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

maliyebRapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ekim 20..

 

Zorunlu Kar覺l覺klar Hakk覺nda Tebli (Say覺: 2013/15)de Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Tebli (Say覺: 2016/5)

tcmbZorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/5) 22 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29865…

 

BKK 2016/9377 2016-2017 Eitim-retim Y覺l覺nda Y羹ksek繹retim Kurumlar覺nda Cari Hizmet Maliyetlerine renci Katk覺s覺 Olarak Al覺nacak Katk覺 Paylar覺 ve renim cretlerinin Tespitine Dair Karar

bkkBKK 2016/9377 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve …

 

SGK Genelgesi 2016/23 zelden zele Verilen 襤ler Hk

SGK LogoSGK Genelgesi 2016-23 Özelden Özele Verilen İşler Hk T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih:18 Ekim 2016 Sayı…

 

Mali Eylem G繹rev G羹c羹 (FATF) IV. Tur Deerlendirmesi Haz覺rl覺klar覺 ve Ulusal Risk Deerlendirmesi al覺malar覺 ile 襤lgili 2016/22 Say覺l覺 Babakanl覺k Genelgesi

teraziBaşbakanlık Genelgesi 2016/22 Mali Eylem 21 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29864 Başbakanlıktan: Konu : Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değ…

 

lkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalar覺na Destek Salanmas覺 Hakk覺nda Karar覺n Uygulama Usul ve Esaslar覺na Dair Teblide Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Tebli

kulturbÜlkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılma…

 

K覺rsal Kalk覺nma Destekleri Kapsam覺nda Tar覺ma Dayal覺 Yat覺r覺mlar覺n Desteklenmesi Hakk覺nda Tebli (No: 2016/37)

tarim-gida-yenilogoKırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/37) 21 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:2…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark