Banka Kartlar覺 ve Kredi Kartlar覺 Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na 襤likin Y繹netmelik

bddkBanka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kur..

 

Bankalar覺n Kredi 襤lemlerine 襤likin Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

bddkBankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumund…

 

Bankalarca Kredilerin ve Dier Alacaklar覺n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar 襤癟in Ayr覺lacak Kar覺l覺klara 襤likin Usul ve Esaslar Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

bddkBankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetlem..

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esaslar覺 Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

bddkFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Muhasebe Uygulamalar覺 ile Finansal Tablolar覺 Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

bddkFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru…

 

Bankalar覺n Sermaye Yeterliliinin l癟羹lmesine ve Deerlendirilmesine 襤likin Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

bddkBankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

F覺nd覺k reticilerine Alan Bazl覺 Gelir Destei denmesine Dair Karar覺n Uygulanmas覺na 襤likin Tebli (No: 2016/43)

tarim-gida-yenilogoFındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Tebliğ (No: 2016/43) 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29840 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı…

 

T覺bbi Cihaz Sat覺, Reklam ve Tan覺t覺m Y繹netmeliinde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

saglik_bakanligiTıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik 22 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29835 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:…

 

Hazine Ta覺nmazlar覺n覺n 襤daresi Hakk覺nda Y繹netmelikte Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Y繹netmelik

maliyebHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 22 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29835 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 19/6/20…

 

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullan覺lacak K羹nyelere 襤likin Usul ve Esaslar Hakk覺nda Tebli

gumrukSebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere 21 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı:29834 Gümrük ve Ticaret Bakanlığın…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark